Siellä, täällä, kaikkialla

Venäjän Presidentinvaalit 2012 - vaalivilpin tilastot.

 • Moskovan äänestyskäyrät 2011 ja 2012
  Moskovan äänestyskäyrät 2011 ja 2012
 • Ehdokkaiden äänikäyrät 2012 presidenttivaalit Venäjällä
  Ehdokkaiden äänikäyrät 2012 presidenttivaalit Venäjällä
 • Suomen 2012 presidenttivaalien ensimmäinen kierros
  Suomen 2012 presidenttivaalien ensimmäinen kierros
 • Suomen 2012 presidenttivaalien toinen kierros
  Suomen 2012 presidenttivaalien toinen kierros
 • Suomen eduskuntavaalit 2007 ja 2011
  Suomen eduskuntavaalit 2007 ja 2011
 • Demokraattisten valtioiden vaalien normaalijakaumia 2009-2011
  Demokraattisten valtioiden vaalien normaalijakaumia 2009-2011
 • "Piikikkyys" Putinin ja Yhtenäisne Venäjän kannatuksessa
  "Piikikkyys" Putinin ja Yhtenäisne Venäjän kannatuksessa
 • Parlamenttivaalit 2011, Yhtenäisen Venäjän kannatus suhteessa äänestysaktiivisuuteen
  Parlamenttivaalit 2011, Yhtenäisen Venäjän kannatus suhteessa äänestysaktiivisuuteen
 • Presidenttivaalit 2012 Moskovassa, Putinin kannatus suhteessa äänestysaktivisuuteen
  Presidenttivaalit 2012 Moskovassa, Putinin kannatus suhteessa äänestysaktivisuuteenVenäjän presidenttivaalit päätyivät ensimmäisellä kierroksella Putinin saadessa virallisten tietojen mukaan 63,64% äänistä. Olen aikaisemmin kirjoittanut Venäjän parlamenttivaaleista 2011, niiden vilpistä ja tilastoista, ja tämä kirjoituksen tarkoitus on arvioida äsken pidettyjen presidenttivaalien rehellisyyttä. Alkuperäinen teksti jossa kuvat ovat oikean kokoisia löytyy täältä: http://antonnikolenko.blogspot.com/2012/03/venajan-presidentinvaalit-2012.html

 

 

Ennen virallisten tulosten julkaisua FOM ja BCIOM-järjestöt raportoivat ovensuukyselyistä joiden mukaan Putin sai 59,3% tai 58,3% äänistä. Tarkastellaan tarkemmin FOM:n laajan ovensuukyselyn tuloksia suhteessa virallisiin tuloksiin, luvut ovat järjestyksessä ovensuukysely, virallinen tulos ja niiden erotus:

 

                           FOM-ovensuukysely  Virallinen tulos  Erotus

Keski-Venäjä:        53,8%                           56,6%           2,8%

Luoteis-Venäjä:     56,3%                           59,1%          2,8%

Etelä-Venäjä:        59%                               63,8%           4,8%

Pohjois-Kaukasus: 68,4%                            82,7%          14,3%

Volgan alue:           61,3%                           68,1%           6,8%

Uralin alue:             64,4%                          67%              2,6%

Siperia:                  61%                              62,1%          1,1%

Kaukoitä:               60,3%                           59,9%          -0,4%

Koko Venäjä:         59,3%                           63,6%          4,3%


Ennätysmäärä tarkkailijoita on raportoinut systemaattisesta ja järjestelmällisestä vilpistä. Vaalitarkkailujärjestö Golos on omissa laskelmissa arvioinut Putinin saaneen vain 50,75% äänistä, mutta heidän lukemat eivät ole täysin luotettavia, sillä kerätty tieto painottuu kaupunkeihin, joissa Putinin suosio on vaatimattomampaa. 

 

Kokonaisero ovensuunkyselyiden ja tuloksen vaaleissa oli siis 4,3%, kun vastaava luku 2011 Duuma-vaaleissa oli 6,3%. Tämä johtuu siitä, että vilppiä oli vähemmän joissain paikoissa, eritoten Moskovassa. Viime vuoden parlamenttivaaleissa Moskovassa ero ovensuukyselyiden ja virallisen tuloksen välillä oli yli 23 prosenttiyksikköä. Presidentinvaaleissa Moskovassa Putin sai vain vähän päälle 40% ja myös tilastot näyttäisivät tukevan hypoteesia vähemmästä vilpistä.

 

Image preview


(Ylin kuva oikealla) Kuvassa vasemmalla on parlamenttivaalit 2011 ja oikealla presidenttivaalit 2012 Moskovassa. Y-akselilla on äänimäärä (x tuhatta ääntä), x-akselilla on enhdokkaan saama äänestysosuus tietyllä äänestyspaikalla. Tummanpunainen käyrä kuvaa Yhtenäistä Venäjää 2011 ja Putinia vuonna 2012. Huomaamme, että Moskovassa äänestys on tällä kertaa noudattanut normaalijakaumaa, eikä piikkejä tasaprosenttien kohdalla ole havaittavissa. Koko maassa tilanne ei kuitenkaan ollut näin hyvä:

 

Image preview

(Toiseksi ylin kuva)Kuvassa on koko Venäjän äänestyskäyttäytyminen 2012 presidentinvaaleissa, Y-akselilla on äänimäärä, x-akselilla on enhdokkaan saama äänestysosuus tietyllä äänestyspaikalla. Korkein käyrä on Putinin ja huomaamme "paksun" hännän, eli se ettei käyrä noudata normaalijakaumaa oikealla puolella huippua. Lisäksi huomaamme oudot hyppäykset 80% ja 85% prosenttien kohdalla. Mielestäni tämä vahvistaa kertomukset vaalivilpistä.

 

Venäjän keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Vladimir "taikuri" Churov on antanut oman vastauksensa koskien 2008 presidenttivaaleja, joissa äänestysaktivisuus ei myöskään noudattanut normaalijakaumaa. Hän selittää ilmiön maantieteellisillä eroilla. Maaseudulla äänestysaktivisuus on perinteisesti ollut korkeampaa ja myös Putinin/Medvedevin kannatus on siellä korkeampi. Tässä on osa totuutta. Huomaamme edellisestä kuvasta, että Kommunistipuolueen ehdokkaalla Zjuganovilla (punainen käyrä) on paksumpi häntä oikeassa laidassa. Churovin selityksiä lukiessa ja hänen piirtämiä käyriä katselessa tulee helposti vakuuttuneksi ettei mitään vilppiä koskaan ollutkaan ja tilastolliset poikkeavuudet ovat vain Venäjän erikoisuuksia.

 

Valitettavasti Churovin raportti on yhtä vilpillinen kuin Venäjän vaalit. Hänen raporttinsa perustuu kahteenkymmeneenviiteen alueseen, jotka edustavat vain 21% äänestäneistä ja 23% äänestyspaikoista. Tarkastelussa olevista alueista paljastetaan vain neljä nimeä, ja kolme näistä neljästä ovat alueita, joilla kansalaisjärjestöjen mukaan oli vähiten vilppiä. Todennäköisesti siis Churov vaan valitsi alueet joissa oli kaiken vähiten vilppiä ja teki sitten parhaansa yrittäessään todistaa valkoista mustaksi.

 

Venäjä ei ole ainoa maa maailmassa jossa kaupunkilaisten ja maalaisten äänestyskäyttäytyminen on hyvin erillaista. Kuitenkin kaikissa rehellisissä vaaleissa äänestysaktivisuus noudattaa normaalijakaumaa erittäin hyvin. Katsotanpa vaikka kuvia Suomen presidenttivaalien toisesta ja ensimmäisestä kierroksesta, sekä 2007 ja 2011 eduskuntavaaleista:

Image preview

Image preview

Image preview

 

(Kuvat 3-5)Selviä normaalijakauma. Katsotaan vielä, jossa on kuvaajia Meksikon, Bulgarian, Ruotsin, Ukrainan, Kanadan ja Puolan eri vaaleista vuosina 2009-2011:

 

Image preview

 

(Kuudes kuva)Venäjällä on paljon erikoisia asioita, mutta tilastomatematiikan lainalaisuuksia ei sielläkään pääse pakenemaan. Todistaako sitten vahva korrelaatio suuren äänestysaktivisuuden ja yhden ehdokkaan kasvavan kannatuksen välillä vaalivilpin? Yksinään se ei sitä todista, sillä esimerkiksi Iso-Britannian edellisissä vaaleissa Konservatiivipuolue pärjäsi huomattavasti paremmin paikoissa, joissa äänestysaktivisuus oli korkea, jopa paremmin kuin Yhtenäinen Venäjä vuoden 2011 vaaleissa. Kukaan Iso-Britanniassa ei kuitenkaan esittänyt väitteitä laajasta vaalivilpistä. Äänestysaktivisuuden ja kannatuksen korrelaatio mielestäni  kertovat sen, etteivät ilmoitetut vaalivilppitapaukset ole yksittäistapauksia ja sen, että tälläisellä vaalivilpillä on myös vaikutusta vaalien lopputulokseen. Äänestysaktivisuuden ja kannatuksen korrelaatio mielestäni  kertovat sen, etteivät ilmoitetut vaalivilppitapaukset ole yksittäistapauksia ja sen, että tälläisellä vaalivilpillä on myös vaikutusta vaalien lopputulokseen. Tämän vahvistaa seuraavat kaksi kuvaa:

Image preview

Image preview

 

(Kaksi viimeistä kuvaa) Ensimmäinen kuva on vuoden 2011 parlamenttivaaleista ja toinen 2012 presidenttivaaleista Moskovassa. Jokainen piste esittää yhtä äänestyspaikkaa, x-akselilla on äänestyspaikan äänestysprosentti ja y-akselilla Yhtenäisen Venäjän/Putinin kannatus. Vuonna 2011, kun Yhtenäisen Venäjän virallinen tulos oli kaksi kertaa suurempi kuin ovensuunkyselyt antoivat ymmärtää, korrelaatio äänestysaktiivisuuden ja puolueen äänimäärän kanssa on selvä. Vuonna 2012, korrelaatiota ei ole ja Putin sai vain sen verran ääniä mitä ovensuunkyselyt lupasivat.

 

Palataan vielä noihin outoihin kohoumiin tasaprosenttien kohdalla:

Image preview

 

(Kolmenneksi viimeinen kuva) Kuviossa alempi käyrä on Yhtenäisen Venäjän kannatus 2011 ja ylempi Putinin kannatus 2012. Y-akselilla äänimäärä miljoonissa, x-akselilla äänestysaktivisuus äänestyspaikoilla, joissa äänet on annettu. "Piikeillä" tasaprosenttien kohdalla voi olla kaksi selitystä. Ensimmäinen selitys löytyy numeroteoriasta. Kansantajuisesti: Jos äänestyspaikalla on vain 20 äänioikeutettua on mahdotonta saada äänestysaktivisuutta, joka ei päättyisi nollaan tai vitoseen. Tämä voisi olla pätevä selitys vaaleissa, joissa ei ole havaittu vilppiä. Venäjän piikit ovat kuitenkin hyvin suuria, jotkut yli sata tuhatta ääntä. Tämä voi selittyä sillä, että paikallisviranomaisille on annettu "ylhäältä" jokin tavoiteäänimäärä, ja tähän mukautuen he väärentävät ääntenlaskentapöytäkirjat.

 

Mitä voimme siis todeta Venäjällä äsken käydyistä vaaleista? Todennäköisesti he olivat absoluuttisesti hiukan rehellisemmät kuin edellisvuoden parlamenttivaalit. Toisaalta Putinin aito kannatus on huomattavasti suurempi kuin hänet ehdolle asettaneen Yhtenäinen Venäjä-puolueen. Voimme vain arvailla miksi Putin ei tyytynyt selvään voittoon ensimmäisellä kierroksella ilman vilppiä. Ehkä hänen mielestä yli 60% kannatus antaa paremman mandaatin. Ehkä hän halusi pelata varman päälle. Joka tapauksessa vaalivilppi tulee vain huonontamaan suhtautumista valtaapitäviin opposition keskuudessa ja kysenalaistaa viimeaikaiset aloitteet poliittisen järjestelmän vapauttamisesta.

 

Olen tässä kirjoituksessa puhunut koko ajan vaaleista äänestysprosessin synonyymina. Ne ovat kuitenkin eri asioita, ja vaikka äänestys olisi sujunut täysin rehellisesti, vaalit olisivat silti olleet epärehelliset. Putinia kohtaan avoimen vihamielisiä ehdokkaita ei päästetty osallistumaan, lehdistövapaus on ilmiö, jonka olemassaolosta voi keskustella ainoastaan suurkaupungeissa, vaalilainsäädäntöä tulkittiin jatkuvasti Putinin hyväksi ja hän käytti valtaresurssiaan avoimesti kampanjatarkoituksiin. Seuraavat valtakunnalliset vaalit Venäjällä ovat vasta viiden vuoden kuluttua ja toivon kovasti ettei minun silloin tarvitse vastaava vaalianalyysiä kirjoittaa.

 

Kiitoksen Suomea koskevista graaffeista Jaakko Nelimarkalle ja Janne Pyykkölle, kiitos myös Mihail Kurviselle muutamasta hyödyllisestä linkistä.

Muut lähteet:

http://www.sublimeoblivion.com

http://kireev.livejournal.com/703291.html

http://www.golos.org/asset/5606

http://oude-rus.livejournal.com/584276.html#cutid1

http://www.gazeta.ru/science/2012/03/06_a_4026805.shtml

http://kobak.livejournal.com/104514.html#cutid1

http://slon.ru/russia/statistika_vyborov_moskva_progolosovala_po_gaussu_a_piter_net-761920.xhtml

http://slon.ru/russia/karuseli_ne_povliyali_na_rezultat_putina-762008.xhtml

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (5 kommenttia)

Käyttäjän ilmari kuva
Ilmari Schepel

Onhan se ihme, ettei tällainen blogi saa minkälaista kommenttia..Äly hoi!

Hienoa työtä, Anton.

Sami poistunut

Lähinnä tässä suu auki töllistelen ilmeisen pätevää analyysiä. Myös aiempi blogaus oli iskevä.

Käyttäjän karjala kuva
Veikko Saksi

Hieno kokonaisselvitys, vaikka ei-matemaatikkona ja tilastotieteilijänä paljon jäi varmasti ymmärtämättä. Mutta näyttö on silti mielestäni selvä.

Thomas Makinen

Olen pitkään ihmetellyt miksi Kreml, jolla on sentän käytössään mittavat hallinnolliset resurssit, käyttää niin primitiivisiä ja työvoimaintensiivisiä menetelmiä vaalien väärentämiseen. Pelkästään vaalipiirijakoja sorvailemalla ja äänestäjien rekisteröimisellä voidaan tulosta manipuloida riittävästi. Puhumattakaan siitä, että vaalikampanjaa hoitaisivat ammattilaiset. Olisivat edes kysyneet Janukovitsilta kokemuksia.

Yhtäältä tökerössä vaaliväärennöksessa on jotain lohdullista: eivät ne siellä Kremlissä ainakaan mitään social engineering mestareita ole. Toisaalta se taas karmii: Kremille on yks hailee jäävätkö ne kiinni väärennöksestä vai eivät.

Käyttäjän minavaan kuva
jouko viitala

Hieno yhteenveto asiasta, jonka varmaan jokainen kriiittisesti ajatteleva
onkin tiennyt.
Oikeudenmukaisista vaaleista ei Venäjällä voi puhua.
Huvittavaa on ollut kuinka tämä dosentti Bäckman on kirjoittanut, että
Suomen vaalit ovat epärehellisemmät kuin Venäjän vaalit. Mitä ajattelee
ihminen joka tuollaista aivan pokkana väittää.

Tuohon kommentointien vähyyteen. Pätee varmaan tässäkin se, että näin
ansiokas ja analyyttinen blogi ylittää keskivertokirjoittajan ymmärryksen.
Hakkaraisen tekojen kommentointi on eri asia, siihen kyvyt riittävät:

Toimituksen poiminnat